In de tekst worden geschiedenis en literaire verbeelding gemengd. Aan het woord is een man die mentaal  aan flarden is gescheurd door de ontmenselijking van de oorlog. “Als je met de flits van één kogel alles kon verliezen, was het beter aan niets gehecht te zijn. Herinneringen beschadigen jou, bezit was waardeloos. Je was een kind van de aarde geweest, om straks een wolk te zijn.”
Colofon
Tekst       Bert Populier
regie        Ivan Pecnik
muziek    Jan van den Broek
spel         Karel Vingerhoets
kostuum  Chris Snik
Back to Top